Voor welke feiten krijg ik een strafbeschikking?

Niet elk strafbaar feit kan worden afgedaan door middel van een Strafbeschikking. Over het algemeen kan gezegd worden dat het om "lichtere" feiten gaat. Het kan daarbij gaan om overtredingen maar ook misdrijven komen in aanmerking.

De Officier van Justitie kan feiten waarop naar de wettelijke omschrijving maximaal zes jaar gevangenisstraf staat afdoen door middel van een strafbeschikking. Denk daarbij aan:

Eenvoudige mishandeling
Forse snelheidsovertredingen
Winkeldiefstal
Openbare dronkenschap
Bedreiging
Rijden onder invloed van alcohol
Gevaarlijk rijgedrag
Ordeverstoring
Openlijke geweldpleging
En andere hier niet genoemde feiten

Stel uw vraag via het formulier op onze contactpagina of bel 085 401 7633

Vragenfomulier

Welke straffen kan de Officier opleggen?

De Officier van Justitie heeft een breed pakket aan straffen en maatregelen die hij kan opleggen. Denk daarbij aan:

Een geldboete
Een taakstraf van maximaal 180 uur
Een rijontzegging van maximaal zes maanden
Bijdrage aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer
Gedrags- of gebiedsaanwijzing zoals stadion- of straatverbod
Verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen

Contact

Waarom een advocaat inschakelen?

Als u een strafrbeschikking heeft ontvangen of bent opgeroepen voor een OM-hoorzitting (ook wel: TOM-zitting of OM-zitting genoemd) is het zeer verstandig een advocaat in te schakelen. Hierna leest u waarom.

Met een advocaat die ervaring heeft met dit soort zaken, kunt u goed voorbereid naar de zitting van de Officier van Justitie gaan. Ook kan een advocaat beoordelen of u de strafbeschikking die u wordt aangeboden wel moet aanvaarden.

De voordelen op een rij:

 • Hij kent de procedures en bewaakte de termijnen.
 • Hij heeft vooraf inzage in het strafdossier en (voor zover op uw situatie van toepassing) in uw strafblad.
 • Hij kan beoordelen of er voldoende bewijs in uw zaak aanwezig is.
 • Hij kan u goed voorbereiden op de vragen die u tijdens de zitting gesteld gaan worden.
 • Een advocaat weet welke bescheiden belangrijk kunnen zijn en zorgt dat u die op tijd heeft verzameld.
 • Hij is aanwezig op de zitting en voert daar het woord voor u.
 • Samen met u maakt hij een afweging of het voorstel geaccepteerd moet worden.
 • Hij bespreekt het vervolg met u als er geen akkoord wordt bereikt met de Officier van Justitie.

Wat kan er gebeuren als u verzet tegen een Strafbeschikking ingesteld heeft? De Officier van Justitie kan op verschillende manieren reageren op uw verzet.

 • Hij trekt de Strafbeschikking alsnog in.
 • Er kan alsnog een sepot volgen waardoor er geen strafzaak komt.
 • Hij kan u een ander strafvoorstel doen.
 • Of hij legt de zaak ter beoordeling voor aan de rechter.


Veel gestelde vragen

Wij helpen u graag verder

Neem contact met ons op

Tarieven voor bijstand

Meestal een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak.

 • Instellen verzet
 • vanaf € 250,- incl. BTW
 • Wij helpen stellen verzet in tegen de Strafbeschikking.

 • Bestellen
 • Beoordelen dossier en voorstel
 • vanaf € 450,- incl. BTW
 • U krijgt advies en weet of u beter af bent bij de rechter

 • Bestellen
 • Bijstand OM-zitting
 • vanaf € 750,- excl. BTW
 • Wij gaan met u me naar de zitting van de Officier van Justitie

 • Bestellen