OM-hoorzitting? Laat u door een advocaat bijstaan!

De Officier van Justitie verdenkt u van een strafbaar feit en is van plan u een Strafbeschikking aan te bieden. Als u de Strafbeschikking accepteert, hoeft u niet voor de rechter te komen. Maar bent u bij de Officier wel het beste af? Of kunt u de zaak beter aan de rechter laten voorleggen? Een advocaat helpt u deze vraag te beantwoorden.

Om de zaak met een Strafbeschikking af te doen, bent u uitgenodigd om naar de OM-zittting (ook wel: OM-hoorzitting of TOM-zitting) te komen. Het is zeer aan te raden u daar bij te laten staan door een ervaren advocaat. U staat er dan letterlijk niet alleen voor.Tijdens de OM-hoorzitting zal de Officier van Justitie met u het strabare feit bespreken en wil hij of zij meer weten over uw persoonlijke omstandigheden. Lees hierna wat u zoal kan verwachten op de OM-zitting.

Stel uw vraag

OM-zitting of toch liever naar de rechter?

Als de Officier van Justitie u heeft opgeroepen voor een OM-zitting, wil hij u met een Strafbeschikking de deur uit te laten gaan. De zaak komt dan in principe niet voor de rechter. Maar bij de Officier van Justitie bent u niet altijd het beste af. Hij is soms minder kritisch over de schuldvraag en stelt vaak strengere straffen voor dan de rechter zou opleggen.

Ik werd op de OM-zitting overvallen door allerlei nieuwe informatie en voelde mij voor het blok gezet. Achteraf was het beter geweest samen met een advocaat naar de zitting te gaan. P. van V. Castricum -

Het gebeurt nogal eens dat mensen zich tijdens de zitting bij de Officier van Justitie overvallen voelen. De Officier heeft de Beschikking  over informatie die de verdachte niet heeft en doet een voorstel waarvan zij de reikwijdte en de gevolgen niet kunnen overzien. Een advocaat kan vooraf het dossier opvragen en hij kan u helpen bij het nemen van de juiste belsissing over de aangeboden Strafbeschikking.


Wat gebeurt er op de OM-hoorzitting?

Tijdens de OM-hoorzitting wordt u door de Offcier van Justitie als verdachte gehoord. Het kan zijn dat de Officier van Justitie lijfelijk aanwezig is of dat u "op afstand" wordt gehoord.

In de meeste gevallen vindt het verhoor namelijk plaats d.m.v. telehoren. De Officier van Justitie zit dan in Utrecht en u bevindt zich samen met uw advocaat elders in het land op een politiebureau of rechtbank. Het verhoor verloopt dan via een beeld- en geluidsverbinding. 

Wat komt er op de OM-hoorzitting zoal aan de orde?

 • De Officier opent de behandeling
  • U krijgt te horen dat u niet verplicht bent antwoord te geven.
  • De Officier controleert aan de hand van vragen uw identiteit.
  • Hij vertelt u waar u van wordt verdacht.
  • Bespreekt het strafbare feit met u:
   • Wat is er precies gebeurd?
   • Wat was uw aandeel in de zaak?
   • Heeft u een bekentenis afgelegd?
   • Wat zijn uw persoonlijke omstandigheden?
   • Wat verdient u?
   • Heeft u schulden?
 • De Officier geeft uw advocaat het woord om uw standpunt te belichten.
 • Daarna doet hij een strafvoorstel dat u met uw advocaat kunt bespreken.
 • Bent u het eens, dan krijgt u de strafbeschikking meestal gelijk mee.
 • Wilt u het aabod niet aanvaarden dan komt de zaak alsnog voor de rechter.
Stel uw vraag

Waarom een advocaat mee naar OM-zitting?

Is het nodig om u tijdens de OM-hoorzitting bij te laten staan door een advocaat?

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht maar wel zeer aan te raden. Voor de meeste mensen is het de eerste en hopelijk laatste keer dat zij voor de Officier van Justitie moeten verschijnen. Met een advocaat profiteert u van de volgende voordelen

 • Een advocaat heeft inzage in het proces verbaal
 • Hij doet onderzoek of er wel voldoende bewijs is van uw schuld.
 • Hij neemt de zaak van tevoren met u door.
 • Vertelt u welke vragen u kunt verwachten en bereidt de antwoorden voor.
 • Hij kan zaken vergelijken en daardoor het strafvoorstel beoordelen.
 • U heeft de mogelijkheid tot overleg over het voorstel
 • Uw advocaat beoordeelt na afloop de Strafbeschikking
 • En hij kan u adviseren over het instellen van verzet als u spijt krijgt.

Na afloop van de OM-zitting

Nadat de Officier van justitie de strafbeschikking heeft gegeven, kunt u besluiten aan de voorwaarden te voldoen. Krijgt u spijt? Stel dan op tijd verzet in tegen de beslissing.

Wanneer u na het aanvaarden van de straf denkt: "Wat heb ik nou eigenlijk gedaan?", kunt u alsnog besluiten dat u de zaak aan de rechter wilt voorleggen. Maar wacht niet te lang, want de termijn om verzet in te stellen is maar 14 dagen. Heeft u tijdig verzet ingesteld, dan wordt u t.z.t. opgeroepen voor een behandeling van uw zaak door de kanton- of Politierechter. Deze rechter gaat het dossier opnieuw beoordelen en opnieuw naar uw zaak kijken. De Officier van Justitie is niet gebonden aan de eerder aan u aangeboden straf. Hij kan zijn eis wijzigen en een hogere of lagere straf veisen dan hij eerder in het kader van de Strafbeschikking heeft gedaan. 

Neem contact op